Jak na autohypnózu?

12. ledna 2021

V rámci terapie své klienty učím autohypnózu. Posílí se tak heterohypnotická hypnóza (vedená terapeutem) , kterou zažívá klient při osobním setkání. Výsledek, kterého chtěl klient dosáhnout se dostaví rychleji a bude trvalý.

Autohypnózou mám na mysli techniku, kterou indukujeme hypnotický stav bez pomoci hypnotizéra, jinými slovy hypnotizér a hypnotizovaný jsou stejná osoba. V zásadě sebehypnóza je vnitřní dialog podporovaný představivostí a živou vizualizací. Kontinuální používání návrhů opakovaných každý den v hypnotickém stavu vytváří sklon k implementaci předem určeného chování, kterého chce člověk dosáhnout, například odvykání kouření nebo relaxaci atd.

Chcete-li začít autohypnotickou indukci, pohodlně si lehněte na postel nebo se posaďte do křesla. Je důležité, abyste se cítili pohodlně.

Nyní můžete začít uvolňovat svaly celého těla od končetin po prsty, záda, trup, šíji až po malé skupiny obličejových svalů. Nejprve sval natáhnout a poté uvolnit, jeden po druhém se zaměřením pouze na jediný sval, který protahujete a uvolňujete.

Mysl a tělo jsou součástí a vzájemně na sebe působí, takže při uvolnění těla se uvolňuje i vaše mysl. Po celou dobu upřeně sledujete bod na stropě, nebo (v případě, že sedíte) před sebou. Začněte odpočítávat od sta jedno číslo po druhém. Tak rozptýlíte svoji racionální mysl a začnete otevírat cestu směrem k podvědomí.

V okamžiku, kdy se vaše oči unaví, tak je automaticky zavřete a začnete opět pomalu počítat. Nyní od deseti do jedné. S každým číslem se budete ještě více uvolňovat fyzicky i mentálně. Pak si představte místo, které se vám líbí, např. nádherná tropická, teplá pláž se slabým vánkem, nebo paseka uprostřed lesa, je to jen na vás. Představujte si detaily barev, zvuků, pachů a prociťujte příjemné pocity uvnitř sebe, jako by vše bylo skutečné.

Nyní jste v hypnóze. V tomto okamžiku, když jste uvolnění a klidní můžete začít vkládat návrhy do svého podvědomí. Tyto návrhy si můžete předem připravit. Doporučuji si na začátku zvolit jednoduché návrhy, které si budete dobře pamatovat a nemusíte tak lovit v paměti, což by vám v případě neúspěchu a lpění na přesném znění návrhu (sugesci) působilo jen stres. Mohou to být návrhy typu: „Cítím se uvolněná, mám spoustu energie a cítím nadšení pro život, pro práci“, můžete si dávat návrhy pro cokoli, pro práci, pro zdraví, fantazii se meze nekladou!

Nezapomeňte vždy formulovat návrhy pozitivně. Uvedu vám příklad, pokud chcete vytvořit návrh pro vaše zdraví. Neříkejte si „Nechci být nemocná“, ale formulujte jej takto: „Jsem zdravá“, je to proto, že negaci „NE“ mozek vynechává. Musí si nejprve představit to, co chcete ve skutečnosti vědomě negovat. V takovém případě zůstává vtisknuto do mysli „Chci být nemocná“. Sugesce můžete několikrát opakovat.

Poté jste připraveni jemně vystoupit z hypnotického stavu. Začnete počítat od jedné do deseti a každému číslu můžete dát návrh (JEDNA, začínám se vracet do bdělého stavu, DVA, cítím se dobře a spokojeně, TŘI, cítím silnou energii, která proniká mým tělem , ČTYŘI, vlna větru odstraňuje stres a únavu z každodenního života atd. DESET jsem vzhůru a cítím se skvěle 😊).

Často existuje obava, že během hypnotickém stavu, nebudete například slyšet telefon. To je zcela falešná informace, protože v případě potřeby vše uslyšíte.

Každý den zažíváte přirozenou hypnózu několikrát.  Je to v okamžiku, když jste pohlceni svými myšlenkami a nevěnujete pozornost svému okolí.

Autohypnózou nedosáhnete hned tak hlubokých výsledků hypnózy, jako při heterohypnóze, protože i zde potřebujete praxi. Jestliže vytrváte a budete provádět autohypnózu každý den, výsledky se za nějaký čas určitě dostaví.

Vždy pamatujte na sílu představivosti a sugescí.

 

Slovo vstupuje do mysli a působí na tělo!