Odvykání kouření

Odstraněním závislostí na cigaretách, posílí vaše sebevědomí, sebeúctu a motivaci pro další pozitivní změnu v jakékoli oblasti vašeho života.

JEDNOTLIVÉ KROKY, KTERÉ BUDEME SPOLEČNĚ DĚLAT:

  1. ROZHODNUTÍ

tento krok musí udělat klient sám za sebe

Je to osobní rozhodnutí klienta

Je to 100 % rozhodnutí zbavit se této závislosti

  1. NAJÍT POZITIVNÍ DRUHOTNÝ ZISK

Vaše vědomí je rozhodnuto problematické chování změnit, ale vaše podvědomí je spokojené, protože na podvědomé úrovni, je uspokojena nějaká potřeba (např. pocit klidu, jistoty, sounáležitosti, vyrovnání se stresem…). Spolu pozitivní druhotný zisk nalezneme a nahradíme.

  1. NALEZENÍ SPOUŠTĚČŮ

Spouštěč neboli STIMUL, je to, co vás vede k tomu, že sáhnete po cigaretě. Důležité je určit všechny spouštěče, které startují toto nežádoucí chování.

  1. POSÍLENÍ MOTIVACE

Hypnózou

Využití pozitivních sugescí pro zbavení se závislosti, vytvořených na míru klienta v hypnóze. Současně v hypnóze odstraníme nebo snížíme abstinenční příznaky (např. větší chuť k jídlu). 

Využití AUTOHYPNÓZY – ta se liší od hypnózy tím, že si sugesce dává klient sám a ABLAČNÍ HYPNÓZY, což  je autohypnóza, jejíž navozování nacvičí s klientem hypnoterapeut v hypnóze a  podpoří je posthypnotickými sugescemi.

 Audionahrávkou

Je vytvořena relaxační audionahrávka přímo na míru klienta. Umožní mu každý den programovat svoji podvědomou mysl pozitivními sugescemi.

  1. POUŽITÍ NLP TECHNIK
  2. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE BĚHEM PROGRAMU

Klient může po předešlé domluvě s terapeutem komunikovat v případě nutnosti mimo sezení přes mobilní telefon (v předem domluvených časech).

Krok 1 musí učinit klient sám, je to svobodné rozhodnutí klienta.

Kroky 2- 7 ve spolupráci s terapeutem.