Hypnoterapie

Najdete mě na

Hypnoterapie je psychologický léčebný proces, který používá hypnózu k dosažení požadovaného výsledku. V hypnóze mohou subjekty vykazovat lepší vnímavost (sugestibilitu) na sugesce a hypnoterapie se pokouší změnit aktuální pocity nebo chování, které si subjekt přeje změnit.

Průběh sezení:

Během hypnózy klient dosahuje maximální relaxace a hlubokého uvolnění. Pomocí pozitivních návrhů uvádí hypnoterapeut klienta do hypnotického stavu intenzívního soustředěného vnímání. V tomto stavu hypnoterapeut pomocí hypnotických indukcí, metafor a transformačních technik aktivuje klientovu představivost.  Za pomocí posthypnotických pokynů se pozitivní prožitek promítne do klientova chování v budoucnosti. Po skončení terapie je klient  klidný a uvolněný, ale také nabitý energií k dalšímu řešení osobních záležitostí.

Individuální formou terapie hypnózou, lze řešit mnohé problémy. Například: Poruchy spánku, syndrom vyhoření, odstranění prožitých traumat a stresujících událostí, tiky, migrény, odstranění nebo utlumení některých strachů a fobií, léčba závislostí, workoholismus, pomáhá psychické relaxaci, odstraňuje únavový syndrom, napomáhá celkovému zklidnění, odstranění trémy, zlepšení soustředění, zlepšení psychické i fyzické odolnosti.

Co je to hypnóza?

Hypnóza je nejlepší terapie využívající sílu slov!

(Hypnóza jako péče o duševní zdraví )

Hypnóza je zvýšený stav uvědomění, který umožňuje podvědomé mysli provádět pozitivní změny prostřednictvím přímých podnětů a terapeutických metafor. Zatímco tento stav je spojený s relaxací, hypnóza je vlastně útěkem z momentálního přetížení, což vede k uvolnění. Určitě znáte ten stav, kdy nevnímáte okolí. Např. při sledování televize „neslyšíte“, že na vás někdo hovoří, při čtení knihy nevnímáte okolí apod. Prostě se soustředíte na danou věc v takové míře, že vše kolem vás je mimo vědomou pozornost.

Schopnost vstoupit do tohoto „vědomého“ stavu nám umožňuje využít naše vlastní fyzické i mentální zdroje pro nastartování požadovaných změn.

Víte o tom, že hypnotický stav provází každého z nás denně?

V hypnóze člověk nespí, nachází se pouze v hlubokém relaxační stavu podobném meditaci, cvičení jógy nebo okamžiku flow (duševní stav, při kterém je osoba ponořena do určité činnosti tak, že nic jiného se jí nezdá být důležité).  Hypnóza nabízí nová pochopení a nechává nevědomí, ať si samo zpracuje téma, které člověk řeší.

NLP s hypnózou je konverzační nedirektivní hypnóza slavného amerického psychiatra a psychoterapeuta Miltona H. Ericksona.  Právě on byl tím, který zařídil to, že je dnes hypnóza přístupná všem lidem, kteří mají zájem se ji učit. Erickson je dnes považován za nejúspěšnějšího psychoterapeuta 20. století. Díky jeho vytrvalé práci a obnovování možností léčby hypnózou byla tato metoda v roce 1956 v USA uznána oficiálně jako léčebná a terapeutická metoda.

Nejčastější mýty ohledně hypnózy:

Jedinou věcí, která může zabránit vstupu do hypnózy, je strach.

  1. Hypnóza mě může přinutit dělat věci proti mé vůli – není to pravda, nemůžeme nikoho v hypnóze přinutit, aby udělal něco, co udělat nechce. Dáváme-li sugesce s kterými nesouhlasí, klient vystoupí z hypnózy.
  2. Nemůžu být zhypnotizován – pokud tomu člověk věří, je to pravda, ale kdokoli chce být zhypnotizovaný může být zhypnotizovaný. Ve skutečnosti veškerá hypnóza je sebehypnóza a hypnotizér je jen průvodce.
  3. Hypnotizovaný člověk ztrácí vědomí – subjekt hypnózy je v bdělém stavu, je vzhůru a plně při vědomí, když je v hypnóze. Hypnotizovaný zaměřuje veškerou pozornost tam, kam ho vede hypnotizér
  4. Subjekt může v hypnóze uvíznout a zůstat tam – hypnotizovaný subjekt sám sebe vyvede z hypnózy snadno, usne a vzbudí se, nebo otevře oči.
  5. Je zapotřebí opravdu hluboké hypnózy k tomu, aby se dosáhlo dobrých výsledků – jakákoliv úroveň hypnózy může vyprodukovat dobré výsledky.
  6. Nemůžeme zhypnotizovat sami sebe – můžeme sami sebe zhypnotizovat a dávat si konstruktivní a pozitivní sugesce na pozitivní změnu v budoucnosti.

Nabídka vytvoření audionahrávky Relaxační hypnózy na míru!

(Audionahrávka je vytvořena přímo na problémy klienta. Obsahuje pozitivní sugesce, které působí přímo na podvědomou mysl klienta. Cena je určena podle časové náročnosti a po dohodě s klientem.