Hypno-coaching

Hypno-Coaching je kombinace hypnoterapeutických technik a neurolingvistických koučovacích dovedností. Díky HC je možné rychleji, efektivněji a trvale transformovat vaše sny do reality.

Koučování v nejlepším případě inspiruje nové způsoby myšlení a nové způsoby přístupu k výzvám, kterým může jednotlivec čelit.

Díky hypnóze můžete v bdělém stavu vytvořit schopnosti vymanit se z určitých podvědomých vzorců chování. Hypnóza může lidem umožnit silou sugesce posílit jejich vůli při překonávání návykových nutkání a chutí. Hypnotický stav snižuje periferní vědomí člověka, zvyšuje pozornost a zesiluje otevřenost vůči pozitivním sugescím. To znamená, že pocity a chování člověka jsou podvědomě ovlivňovány v hypnotickém transu.

Spojení hypnózy a NLP koučinku (hypno-coaching) působí velmi efektivně v mnoha oblastech:

  • Nastavení zdravého životního stylu
  • Syndrom prázdného hnízda
  • Prezentační dovednosti
  • Změna zaměstnání
  • Rozvoj podnikání
  • Vztahové problémy
  • Hubnutí a závislosti
  • Změna vnitřního nastavení a nežádoucího chování
  • a další….