Mentální hubnutí s hypnózou

Než začneme jíst musíme na jídlo začít myslet!

Zaručená dieta ani žádná zdravá změna stravování nemůže fungovat trvale, pokud nejsme mentálně naladěni. Hypnóza je nástroj, který může zásadně změnit váš postoj k jídlu.

Úspěšné hubnutí a udržení si zdravé váhy můžete dosáhnout správnými návyky, které vám hypnóza dokáže vytvořit řízenou vizualizací, představami, které působí na váš mozek silněji než vaše logika.  Lidský mozek nerozlišuje mezi skutečnou realitou a představou.

Strávili jste roky nasloucháním své vědomé mysli, která vám stále říkala, že máte nadváhu, měli byste zhubnout, jíst méně, jíst zdravé věci atd.., ale úspěch, který jste si přáli nepřicházel. Vaše stravovací návyky jsou zvykem, dávno vytvořeným a ukotveným ve vaší podvědomé mysli. Chcete-li změnit zvyk, musíte změnit nastavení právě své podvědomé mysli. Hypnóza je nástroj, jak přistupovat k vaší podvědomé mysli a přeprogramovat ji na nové pozitivní návyky.

Motivace

Vizualizační techniky, které v hypnóze využíváme jsou důležité pro správné nastavení vaší motivace. Motivace je velice důležitá součást procesu k dosažení vašeho cíle. Správná motivace se dokáže v hypnóze nastavit vhodnými sugescemi.

Hypnotické sugesce

Hypnotickými sugescemi je možné:

  • Nastavit vaši pozornost na konkrétní kroky, které vedou ke snížení tělesné hmotnosti – zdravé jídlo, pohyb, motivaci.
  • Zvýšit vaší motivaci k dosažení cíle. Např. navozením ideální představy o své podobě po dosažení změny.
  • Podvědomou mysl nastavit sugescemi tak, abyste věřili, že změna je možná.
  • Nastavit vaší podvědomou mysl, tak že jste schopni překonat překážky, které mohou nastat.
  • Nastavit zdravé stravovací návyky a upevnit je.
  • Nastavit potřebu pohybu a uspokojení z něho.
  • Posílit pocit sebedůvěry.
  • Posthypnotickými sugescemi upevnit motivaci a podpořit proces hubnutí v bdělém stavu. Přenesení účinnosti hypnózy do bdělého stavu (do života) právě formou posthypnotických sugescí.
  • Hypnózou umocnit a usnadnit některé pocity (pohyb přináší uspokojení, změna je snadná, chůze je přirozený pohyb…..), vsugerovat žádoucí stavy a použít metafory……atd.

Hypnóza dokáže mnohem víc než jen nastartovat touhu po zdravém jídle. Pomůže vám také vybudovat sebeúctu a důvěru, což vám umožní s důvěrou dosáhnout svého cíle. Hypnóza neřeší jen problémy na povrchu. Pracuje do hloubky našeho podvědomí, hojí staré rány a vytváří nové cesty k pozitivní změně.

V programu mentálního hubnutí s hypnózou

je hypnóza jedním z nástrojů, který využívám v procesu k dosažení změny. Součástí programu je důležité zjistit skutečnou příčinu, proč klient tloustne a proč se mu nedaří zhubnout.

Jeden ze zásadních faktorů způsobujících nárůst hmotnosti je chronický sociální stres a k běžným psychosociálním stresorům patří například nízké socioekonomické postavení, osobní konflikty s přáteli a rodinou, stresující pracovní prostředí, nedostatek odpovídající sociální podpory, špatná sebeúcta, snaha o rovnováhu mezi domácím a pracovním životem nebo péče o člověka s postižením …

Negativní emoce, které prožíváme dlouhodobě mohou zpomalovat metabolismus a způsobují tak ukládání tuku. Tyto náročné životní situace nám pomáhají překonávat stresové hormony, které ovlivňují chuť k jídlu. Při chronickém stresu tělo vyplavuje například více kortizolu, který navozuje chutě na sladké a tučné. Mnozí z nás také využívají jídlo, jako způsob uklidnění své emocionální úzkosti. Proto vyrovnávání se se stresovou zátěží je jedním z kroků, kterým se s klienty pečlivě věnuji.

Důležité je vědět, že vaše podvědomí přijme pouze myšlenky, které jsou v souladu s našimi hodnotami. Hodnoty, jsou také jedním z témat, na který se v programu mentálního hubnutí zaměřujeme.

Účinek hypnózy na hubnutí je úžasný a klienti jsou na konci programu nejen štíhlejší, ale mají větší sebevědomí, sebeúctu a naučí se kontrolovat svůj život stejně jako svoji váhu.