NLP

Seznamte se s NLP (neuro-lingvistické programování)

„Neurolingvistické programování je NÁVOD, jak ovládat mozek“

NLP je psychoterapeutická metoda, kterou lze ovlivnit a formovat náš mozek, tak abychom dosahovali lepších výsledků ve všech pěti nejdůležitějších oblastech svého života (zdraví, seberealizace, vztahy, finance, svoboda ducha a mysli). Zlepšuje komunikaci se sebou, s partnerem a ostatními. Díky NLP najde klient nejlepší řešení problémů a situací na základě vědomého a logického uvažování. Odhaluje vlastní potenciál.

NLP je:

 • O tom, jak pracovat se svým mozkem.
 • Dává nám návod na to, jak fungujeme (lidský operační systém).
 • Zaměřuje se na to, co děláme s informacemi, které získáme přes naše smysly. Jak si informace zobrazujeme a jakým způsobem s nimi v hlavě dále pracujeme. Tyto informace pak přeměňujeme do jazyka verbálního a neverbálního.
 • Může změnit naše neužitečné reakce.
 • NLP zjišťuje a studuje, jak někdo dělá věci, které jsou úspěšné, potom tyto schopnosti předá druhým, modeluje tím lidské chování.

„NEURO“ – odkazuje na náš mozek, smyslové orgány, jak přijímáme informace, jak je zpracováváme a jak myslíme

„LINGVISTIKA“ – je o studiu jazyka, jak jazyk používáme, jde o vnitřní řeč i o slova, která se objeví při nějakém podnětu

„PROGRAMOVÁNÍ“ – abychom dosáhly cíle, tvoříme postupy, se kterými dosáhneme výsledku. Vědomě i nevědomě plánujeme situaci, na základě jazykového zhodnocení, jak situaci vnímáme. Ukazuje nám kroky, které musíme zvolit k dosažení cíle.

Mozek zpracovává informace na základě našich 5. smyslů (zrak, sluch, chuť, dotek, čich).

NLP konzultace pomáhají ve všech oblastech života. Pomohou vám odkrýt podstatu vašich potíží, strachu, obav či dočasných neúspěchů tam, kde to právě nejvíce potřebujete, a pomohou vám nalézt řešení.

Nejčastější situace, které s klienty řešíme:

 • Negativní emocionální stavy – strach, vztek, smutek, vina, zranění, bezmoc, křivda, nenávist, nemilovanost.
 • Nízké sebevědomí – zaměřuji se s úspěchem na ženy, které si nevěří a nebo ztratily důvěru v sebe (např. na mateřské dovolené, ztrátou zaměstnání, rozchodem s přítelem…..)
 • Závislosti (kouření, přejídání, pití alkoholu, neovladatelné chutě na sladké, kousání nehtů…..)
 • Fóbie (např. agorafóbie, z létání,  ze zvířat a mnohé další….)
 • Omezující rozhodnutí a negativní programy, které klienta omezují v životě.
 • Prokrastinaci, což je výrazná a chronická tendence odkládat plnění povinností a úkolů (zejména těch nepříjemných) na pozdější dobu.
 • Chybějící motivaci.
 • Nespokojenost se sebou.
 • Konflikty s lidmi, vztahové problémy (s rodiči, partnerem, dětmi…).
 • Partnerské a rodinné vztahy.
 • Problémy s dětmi v období puberty.
 • Potřeba cítit se v některých životních situacích jinak (např. tréma před prezentací, zkouškou…).

Jak vypadá spolupráce s klientem:

 • Vytvořím bezpečný prostor

Empaticky naslouchám vyprávění svých klientů, nikoho nesoudím ani nehodnotím. Ke každému klientovi přistupuji s respektem a s cílem podpořit jej a motivovat na jeho cestě změny.

 • Propojím klienta s vlastním nitrem

Svým klientům nedávám žádné konkrétní rady, jak mají v určité situaci jednat. Vedu strukturovaný rozhovor, při němž klient sám nachází odpovědi na své otázky a sám nachází možnosti řešení, které povedou k dosažení jeho cíle. Po celou dobu jsem v roli průvodce, který pokládá otázky, poskytuje „zrcadlo“ a pomáhá klientovi posílit jeho uvědomění. Neradím, nehodnotím nechválím a nevyčítám. Pomáhám se klientovi podívat na věc z jiného úhlu pohledu.

 • Hledání strategických programů

Objevuji s klientem neužitečné programy, které si v minulosti vytvořil. Nalézáme společně negativní strategie, a poté tvoříme nové strategie, které budou vytvářen žádoucí změnu. Měníme omezující přesvědčení, tak abychom mohli využít co nejvíce osobní potenciál klienta. Vedu klienta v procesu změny správným nastavením motivace.

 • Propojuji souvislosti

Zaměřuji se na celostní přístup k životu klienta. Nezabývám se každým problémem klienta odděleně, ale dívám se na jeho problémy jako na celek. Ve finále totiž vše souvisí se vším a je dobré si uvědomit, jak jsou jednotlivé životní oblasti propojené a jak se navzájem ovlivňují.

 • Pomocné techniky a metody k dosažení cíle

U svých klientů využívám různé techniky a zejména NLP (neuro-lingvistické programování) tak, aby v praktickém životě využili nové strategie změny. Ne nadarmo se říká „Těžko na bojišti, lehce na cvičišti“.