Strategie přejídání

7. září 2017

 1. VŠÍMAVOST – je schopnost vnímat každý okamžik – nehodnotit

Zaměřit se na chování, najít spouštěč, kdy se chcete najíst, aniž máte hlad (všímejte si co v tu dobu SLYŠÍTE, VIDÍTE, CÍTÍTE, ŘÍKÁTE SI UVNITŘ SVÉ HLAVY)

 1. VÉST DENÍK – stačí psát si v bodech – spouštěče, které vyvolají tu akci, kdy saháte po jídle
 2. ODMĚNY – odoláte – odměníte se – drobně (koupel, hudba, film, přispíte si…) jídlo asi nee ?
 3. KRABICE INSPIRACE – napsat si na papírky aktivity, ve kterých jste dobrý/á, dělají vám radost – vložit do krabičky, sáčku. V kritické situaci vytáhnout a splnit!!!
 4. ZAHÁNĚNÍ MYŠLENEK na jídlo. Místo sáhnutí po jídle, nejprve soustřeďte svoji smyslovou pozornost 5x na…..

Technika smyslového vnímání 5

 1. Jeden čichový vjem
 2. Dva zvuky
 3. Tři pocity – např. oblečení na těle, teplota vzduchu, vůně
 4. Čtyři barvy, které právě vidíte
 5. Pět věcí, které právě vidíte

Dokud se intenzita vaší chutě na jídlo nezmenší, opakovat! Min.5x

 1. MEDITACE – utěšuje, relaxuje:

KONCENTRACÍ – soustředěně se díváte 1 minutu na jeden bod, nohama cítíte podlahu, slyšíte zvuky, vidíte ten bod a všímáte si tvaru, barvy, …..

MANTROU – použiju slova v přítomném okamžiku, vedu si vnitřní dialog např. „Jsem klidná“, „jsem spokojená“….( nebo „ÓM“ slabika znamená v hindštině vše živé, vyslovuji nahlas a sleduji našpulení rtů) 1 minutu

VŠÍMAVOSTÍ1 minutu v klidu pozorujeme myšlenky (je lepší sedět) a odpovídáme si na otázky př. „Potřebuji čokoládu“ – „A proč jí potřebuji?“ –„Jsem nervózní“ – „Proč jsem nervózní?“ – „Naštval mě manžel“ – „Proč mě naštval?“ – „Řekl mi něco, s čím nesouhlasím – jsem líná“ – ? „Tak jo, přijmu to“ (pozor ne to, že jsem líná, ale že si to on myslí, a jestli je to pravda (budu k sobě zdravě kritická), tak s tím začnu něco dělat!!!!! A o co tu vlastně šlo? O JÍDLO, ALE NA TO ZAPOMENETE, NEŽ SE DOSTANETE K MERITU VĚCI.

 1. DÝCHÁNÍ – vede k vnitřnímu klidu – je potřeba tuto techniku trénovat, abych byl/a připraven/a

Technika dýchání BUBLIFUK

 1. nutno uvolnit krk a ramena
 2. nádech nosem pomalu
 3. výdech pusou a počítat do 3
 4. našpulit ústa a představit si, že foukáme Bublifuk

OPAKOVAT DO SKLIDNĚNÍ – doporučuji být v přítomném okamžiku, nohy ukotvit na podlaze a uvědomit si, co vidím, slyším, cítím

 1. Napsat email, SMS kamarádce (nebo mě) nebo si s ní popovídat ! nee, o jídle !

 

Zdá se vám technika primitivní? Možná pro vaši vědomou mysl, ale vaše podvědomí dostává jasné a jednoduché instrukce 🙂 .

Držím pěstí a přeji hodně štěstí

Radka