Rozdíl mezi vědomou a podvědomou myslí.

1. listopadu 2017

Nic se neděje samo od sebe. Co zasejeme, to také sklidíme. Působením na mozek pozitivními signály, získáme pozitivní myšlenky a tím budeme nasměrováni naplňovat pozitivní cíle, respektive myšlenkové vzory. Není možné očekávat, že dobré věci se stanou jen tak, aniž by jsme pro to něco učinili. Předložme mozku nejlepší program a dostaneme nejlepší výsledky. Naše vědomá mysl normálně filtruje většinu z tisíců zpráv, které na nás působí každý den, takže tyto zprávy nemají žádný skutečný vliv.

Silná podvědomá mysl je však extrémně pozorná a laděná pro zpracování zpráv, s tendencí je užívat pro vytvoření vzorů nového myšlení a chování. Je všeobecně známé, že pokud chceme dosáhnout nějaké skutečné změny nebo upravit zakořeněné návyky, musí se toto dít na podvědomé úrovni. Máme-li k dispozici techniku, která dokáže vyrobit a dopravit podvědomé povely do mozku, máme tak neuvěřitelně silný nástroj.