Proč je dobré využívat relaxační hypnózu?

28. března 2019

Hypnóza, stejně jako meditace v nás vytváří psychické, duševní i duchovní stavy, které působí na náš mozek. Vlivem složitých bioelektrických procesů vzniká kolem mozku slabé elektromagnetické pole, které vibruje v několika základních frekvencích. Náš mozek nevytváří stále jednu frekvenci mozkových vln, ale naopak může během různých činností vytvářet jiné frekvence.

Nervové buňky (NEURONY) spolu vzájemně komunikují elektrickou aktivitou.  Tuto elektrickou aktivitu, tyto změny, můžeme skutečně vidět ve formě mozkových vln, jak je prokázáno na přístroji EEG (Elektroencefalograf).

Zmíním se o pěti frekvencích mozkových vln a pokusím se vysvětlit při jaké činnosti a kdy jednotlivé frekvence může mozek vykazovat.

Nejvyšší mozkovou frekvencí jsou Gama vlny – ty nemají skoro žádnou amplitudu a mají vysokou frekvenci (od 40 Hz až 99 Hz).  Hypergama se vyskytuje u geniálních lidí a tibetských mnichů. Gama vlny se vytváří v silném stresu, když jde o život, ale také ve stavu zamilovanosti, lásky a soucitu.  Naopak nejsou přítomny při depresi, nebo při schizofrenii. Frekvence mozkových vln gama nám pomáhá kognitivně řešit úkoly a situace, které nejsme schopni zvládat. Je možno jí dosáhnout například mentálním cvičením, které vychází z řízené meditace.  Jmenuje se LOVING KINDNESS „Milující láskyplnost“.

Beta vlny – ty už mají větší amplitudu a představují aktivitu 14–40 Hz. Mohou se dělit ještě na nízké, běžné a vysoké. Vyskytují se ve stavu zúžené pozornosti (pozornost má vliv na naše zdraví) jsou to mozkové vlny, které zažíváme nejčastěji během dne. Mysl je ostrá a zaměřená. Pomáhají dosáhnout vysokého výkonu. Beta vlny se vyskytují u zvířata při lovu, když svoji pozornost zaměří, zúží na kořist.  V té chvíli se zvýší tep, tlak a krev jde do svalů, pryč z čelního laloku a pracuje zadní část mozku. Při frekvenci mozkových vln beta jsme v neustálém energetickém napětí. Jako bychom jeli v autě na plný plyn.  Během dne sledujeme hodně mobilní telefony, máme zúženou pozornost na různé sociální sítě, pracujeme na počítači, studujeme, sportujeme……prostě vytváříme aktivity ve stavu zúžené pozornosti.

Beta vlny jsou nejvhodnější při aktivitách, kde je potřeba zaměřit pozornost a vysokou koncentraci. Terapeuti často léčí poruchu pozornosti právě beta tréninkem (Biofeedback). Tyto frekvence mozkových vln jsou dobré pro vědce a vynálezce.

Protože jsme většinu dne ve stavu aktivity a napětí je potřeba to vyrovnat tím, že budeme v našem mozku vytvářet Alfa vlny (8 – 13 Hz) a obnovovat rozšířenou pozornost. Budeme tak vnímat prostor panoramaticky. Když se budete dívat na televizi, číst knihu, uvědomujte si prostor kolem sebe. Když se plavím na plachetnici a udělá se mi špatné, podívám se na horizont hladiny moře, čímž rozšířím pozornost a udělá se mi dobře. Alfa je důležitá pro mozek, protože když jí začne mozek ztrácet, začíná stárnout. Náš mozek by měl být v alfě, ale bohužel u většiny lidí je nejčastěji v betě.

V Alfě převládá stav uvolnění bez jakéhokoliv duševního napětí, je to stav bdělého odpočinku mysli i těla bez pocitu ospalosti. Alfa relaxuje, prokrvuje mozek, omlazuje, spouští se dopamin a serotonin (beta spouští pouze dopamin, nižší vlny spouštějí zase jen serotonin). Zde je velice dobrá právě řízená relaxační hypnóza, nebo meditace.

Theta vlny se vyskytuje u dětí do 3 let (4 – 8 Hz). Mozkové vlny theta nám umožňují přístup k našemu podvědomí. Při nich se nacházíme se ve stavu hluboké relaxace a uvolnění, meditaci nebo nízké formě spánku REM (rychlé pohyby očí a snění). Při theta vlnách dochází v mozku ke zlepšení paměti (především dlouhodobé). Dochází zde ke styku s nevědomím, je prohloubena intuice a kreativita můžeme najít řešení pro komplikované životní situace.

V této frekvenci mozkových vln je snížená citlivost na bolest. Právě při hypnóze jsou lidé schopni se dostat do hypnoanestezie (je to tak hluboké uvolnění, že nastane snížená citlivost na bolest a je možné tak podstoupit některé operativní zákroky).

Delta vlny se vyskytuje v hlubokém spánku (0,5 – 3 Hz) a u malých dětí do 1 roku. V deltě se spouští tvorba kmenových buněk, hormon oddalující stárnutí, vytváří se serotonin (ne dopamin), dále růstový hormon, endorfiny, kdo má dostatek delta vln nešedivý 😊. S deltou je spojena intuice a probíhá v ní vysoký léčebný proces. Sérií fyzických a psychických cvičení jsou schopni se do delty dostat jogíni a lámové.

Frekvence mozkových vln dnes hraje důležitou roli při udržování našeho zdraví a vitality. Právě hypnóza (což je vlastně meditace se záměrem) je technika, která nám může pomoc dosáhnout jiné frekvence mozkových vln, než jsou beta, protože v beta vlnách se nacházíme nejčastěji. Může nám tak pomoci v našem těle dosáhnout léčebných procesů.