Přijímání – každý okamžik je právě takový, jaký má být

5. září 2017

„Neexistuje žádný vzorec pro úspěch, s výjimkou bezpodmínečného přijetí života a toho, co přináší.“

Arthur Rubinstein

Někdy jsme pozorovatelem života jiných lidí a myslíme si, že nikdy nezažijeme, co žijí oni, ať už je to pozitivní nebo negativní situace. Myslíme si, „To se mi nikdy nestane.“

Součástí skutečné krásy života je nepředvídatelnost. Nic není stálé, všechno se mění a může se přihodit spousty věcí, které vám změní život. Pochopila jsem, že je důležité učit se schopnosti skutečně přijmout to, co přijde, to, co je! Stále se učím pozitivním způsobem (namísto negativním) přijímat to, co se děje.

Život přináší řadu výzev, jako je například smrt někoho, koho milujeme, kdy není snadné to přijmout, když trpíme a přejeme si, aby se tyto věci nikdy nestaly. Ale pokud začneme pěstovat přijetí v našem životě právě teď, budeme se pravděpodobně vyrovnávat s budoucími krizemi jiným způsobem. Uvidíme věci z jiného úhlu pohledu.

Během posledních pěti let svého života jsem se naučila pravé síle přijímání. Velkou lekcí pro mne bylo, když se mi narodila má dcera s Downovým syndromem. Tuto situaci jsem prožívala velmi negativně, a to do té doby, nežli jsem si opravdu uvědomila, že neexistuje jiná možnost situaci změnit. Rozhodla jsem se to přijmout a pokračovat v životě. V tu chvíli, jsem začala být šťastnější a klidnější. Přijala jsem skutečnost, přijala jsem to, co se stalo, místo toho, abych se neustále trápila a bojovala se skutečností, která se nedala změnit.

Ano, přijetí je volba – možná tvrdá, ale přesto volba.

Existují dva způsoby, jak můžeme řešit problémy. Buď přijmeme to, co se děje a vidíme věci pozitivně, nebo proti tomu bojujeme a jsme nešťastní. Přijetí je podle mého názoru klíčem k přechodu od chvilkového štěstí na trvalé a skutečné štěstí. Cvičení přijímání vás připravuje na to, abyste žili v tomto měnícím se světě, kde nikdy nevíte, co se bude dít dál spokojeni a šťastní. V žádném případě není přijetí spojeno se slabostí.

Jak si vysvětlit, proč zrovna toto zažíváte?

Například vím, že jsem se setkala s někým, právě proto, abych mu pomohla projít velmi těžkou chvílí v jeho životě. Potřeboval mě. Potřeboval být vyslyšen a pochopen, a tak jsem tam byla pro něho. Naplnila jsem svůj účel. Hledání lekce nebo cíle za každou výzvu vám pomůže přijmout skutečnost, místo toho, abyste se jí bránili. Nehodnoťte to, co se vám stalo. Místo toho věřte, že všechno se děje z nějakého důvodu, a že vše dobře dopadne.     To je začátek skutečného přijetí. Důležitou věcí není pochopit, proč se něco stalo, ale jaké ponaučení si z toho můžeme vzít. Vím, že je těžké cvičit přijetí, když si hluboce přejeme, aby se věci děly jinak, ale pravdou je, že někdy nemůžeme změnit svou realitu, i kdybychom se snažili sebevíc.

Takže místo toho, abychom zírali na zavřené dveře před námi, otočme se a uvidíme, kolik oken jsme otevřeli.