Je čas na změnu omezujících přesvědčení

28. ledna 2020

Celý náš život je jeden velký příběh, který se skládá z malých příběhů a událostí. Všichni se snažíme psát každou jeho kapitolu, jak nejlépe umíme.

Žijeme podle našich přesvědčení, která jsme si v minulosti vytvořili a která jsou naší předpokládanou pravdou. Někdy si ale díky tomu, čemu věříme ubíráme ze své radosti a spokojenosti, protože nám tato víra brání vzít si to nejlepší, co nám život nabízí. Omezuje nás! Naše vnitřní přesvědčení jsou obvykle generalizací, jako by to byl vzorec pro všechny situace (pozitivní i negativní) v životě. Univerzální pravidlo, které platí!  V negativním případě je to např. „Jsem hloupá“. „Nikdy to nezvládnu“. „Všichni muži jsou stejní…“. „Nikdo mě nemá rád“.

Tato naše vnitřní přesvědčení o nás samotných jsou myšlenkové vzorce, které jsme si v minulosti v nějaké události vytvořili a jimž jsme plně začali věřit. Tato zafixovaná přesvědčení byla vytvořena na základě naší zkušenosti, dle které jsme získali víru, že tak věci fungují. Každý z nás má mnohá přesvědčení, která mu nevyhovují a do jisté míry ho limitují.

Jestliže si o sobě myslíte, že: „Nejsem dost dobrý/á“, mohu být omezena tímto přesvědčením například, když půjdu žádat o lákavou pracovní nabídku. Odrazí se to na mém sebevědomí a na mé motivaci. Pracovní pozici pak získá úplně jiný člověk, přestože nedosahoval mých kvalit. Jeho sebevědomí a motivace v tu chvíli nebyla tak omezující a tím pádem se šance na úspěch mohou zvýšit. V mém případě jsem díky mému omezujícímu přesvědčení nevyužila všechen svůj osobní potenciál.

Znáte Paretovo pravidlo? Je to 80% na 20%! Kdy 80% je váš potenciál a 20% jsou překážky. S každou odstraněnou překážkou vám vzroste osobní potenciál. Omezující přesvědčení je jednou ze zásadních překážek.

Protože v NLP platí, že dalším smyslem našeho smyslového vnímání je vnitřní dialog (to, jak uvnitř sebe komunikujeme, jak k sobě mluvíme), představte si, jak tyto omezující přesvědčení, která o sobě máte fungují. Fungují jako afirmace a velice silné afirmace, protože jim na podvědomé úrovni silně věříte a opakováním těchto negativních afirmací dochází k autosugestivnímu ovlivňování vlastního podvědomí.

Abychom se mohli omezujících přesvědčení zbavit, je důležité je nejprve najít.  Není to úplně jednoduchá cesta, ale je to cesta „možná“. Jestliže sami víte, že takovou změnu potřebujete nebojte se obrátit na odborníka, který vám pomůže nalézt kroky ke změně a bude Vám kvalitním průvodcem na cestě změny.