Imaginace a vizualizace jako terapeutické techniky v hypnoterapii.

17. března 2020

Představivost – vizualizace je zraková představa, kterou můžou doprovázet hlasy, hudba, zvuky, vůně apod. Našim vnitřním zrakem si vytváříme v mysli obrazy. Obrazy, které si vytváříme tvoříme vlastní představivostí a fantazií. Fantazie neboli imaginace je schopnost člověka vymýšlet si různé obrazy a tvořit ve své mysli příběhy. Představivost dává obrazům tvar, barvu, pohyb, ale bez fantazie je pouze reprodukcí toho, co jsme již někdy v minulosti viděli. Fantazie (imaginace) bez představivosti bohužel nemůže existovat.

O rozvoj imaginativních technik se zasloužil zakladatel analytické psychologie Carl Gustav Jung, kterého k zájmu o imaginaci přivedla práce se sny. Technikou aktivní imaginace rozmlouval s vlastní fantazií. Jak taková práce vypadá? Člověk vypne své myšlení a orientuje se pouze na obrazové vyjádření, které mu přináší pozitivní emocionální prožitek.

V hypnoterapii využíváme terapeutickou metodu řízené imaginaceke komunikaci s podvědomím klienta. Je možné ovlivňovat a měnit vytvořené negativní programy a omezující přesvědčení klienta úmyslným vytvářením dobrých a užitečných imaginací. Aktivní imaginace je proces vědomého dialogu s naším nevědomím. Je to mentální technika, pomocí které se můžete dostat do kontaktu s vaší podvědomou myslí aktivním zapojením do obsahu vaší fantazie.

Při řízené interaktivní imaginaci si klient v relaxovaném stavu představuje různé obrazy a příběhy, ale současně hovoří s terapeutem o tom, co při tom prožívá. Terapeut tak klienta ovlivňuje a působí účelově na jeho imaginace. Podle psychologických výzkumů mozek při své práci nerozlišuje mezi představou, vzpomínkou nebo právě prožívanou realitou. Naše tělo reaguje emocionálně stejně.  Takže ať se něco stalo reálně nebo jen ve vaší mysli, pro mozek je to totéž. Pozitivní imaginace, které vyvolávají pozitivní a příjemné emoce mají léčivé a uzdravující účinky pro náš organismus.

V dětství jsme si přirozeně byly schopni podrobně vizualizovat různé příběhy v naší mysli. A to velice barevně a živě, s úžasnou fantazií. Je dokázáno, že tyto dovednosti nám dávají sílu a odvahu překonávat v životě překážky. Pomocí vizualizace a imaginace můžete výrazně zlepšit, také své paměťové schopnosti.

Jak jsem již zmínila, tyto techniky se využívají při relaxaci a ve stavu fyzického i mentálního uvolnění. Nejenže můžeme působit na změnu psychického stavu klienta a jeho emoční prožívání, ale můžeme napravovat a měnit jeho vnitřní svět.

Díky těmto terapeutickým technikám můžeme působit na přirozené obranné mechanismy našeho těla, které nám pomáhají k uzdravení. Technika řízené imaginace v hypnoterapii je velice účinná při léčbě různých nemocí a pro posílení imunitního systému. V relaxovaném stavu si klient může představovat proces uzdravování ve svém těla a může si vizualizovat uzdravující obrazy našich orgánů, svalů, tkání, krve, buněk atd.., pod vedením zkušeného hypnoterapeuta.  Výsledkem je uzdravující a regenerační proces jeho těla.