Hubnutí – ukázka sugescí pro motivaci ke snižování hmotnosti.

15. prosince 2018