Focusing

13. července 2017

Při terapii používám metodu Focusing.

Autorem metody Focusingu je významný americký psychoterapeut Eugen Gendlin. Na základě dlouhodobého výzkumu zjistil, že podmínkou úspěšného zvládání náročných situací v pracovním i osobním životě, je schopnost prožívat emoce v těle.

Při Focusingu zaměřujeme pozornost na místa, kde se emoce projevují v těle – tzv. fokusy a zároveň s respektem a zájmem zkoumáme, co nám emoce chtějí sdělit.  Díky propojení těla a myšlení můžeme svobodněji prožívat i emoce, kterých jsme se dříve obávali a potlačovali je.

Focusing je na tělo orientovaný proces sebeuvědomování a emočního uzdravení. Člověk si prostě uvědomuje, jak se cítí – a pak se svými emocemi vede dialog, při němž hlavně naslouchá. Focusing začíná nějakým známým pocitem ve vašem těle, který se týká něčeho, co se děje i ve vašem životě. Pokud cítíte chvění v žaludku, máte-li promluvit na veřejnosti, nebo jestliže cítíte sevření na prsou, je-li před vámi důležitý telefonát, zakoušíte to, čemu říkáme „pociťovaný smysl“ – tělesný pocit, který má význam pro Váš život.

Co tedy děláte, pokud se vám chvěje žaludek, máte sevřenou hruď nebo pocit dušení v krku? Jste-li jako většina lidí, snažíte se toho pocitu zbavit. Možná že ho proklínáte: „Proč musí ten pitomý pocit přicházet právě teď, když potřebuji udělat něco důležitého?“ Nebo možná sami sebe shazujete: „Kdybych byl k něčemu, tohle by se mi nestávalo.“ Třeba zkoušíte zhluboka dýchat nebo si dáte skleničku či cigaretu.

Avšak pokud neznáte focusing, nenapadne vás, že byste mohli pocitu naslouchat a nechat ho, aby k vám mluvil.

Focusing představuje proces naslouchání vlastnímu tělu jemným, vstřícným způsobem a připravenost přijímat zprávy o tom, co je pro Vás skutečně důležité. Jde o proces, při němž vyjadřujete respekt vůči moudrosti, kterou máte uvnitř sebe, a uvědomujete si onu nenápadnou rovinu vědění, jež k vám hovoří prostřednictvím vašeho těla.

Důsledkem naslouchání vlastnímu tělu je vhled, tělesná úleva a pozitivní životní změny. Lépe si rozumíte, cítíte se lépe a jste méně závislí na názorech druhých lidí. Zkrátka jednáte způsobem, který s větší pravděpodobností povede k životu, o nějž stojíte.

Ann Cornellová, Síla focusing

Různé emoce vnímáme odlišně v různých částech těla (Zdroj: PNAS)