NLP koučink

Seznamte se s NLP

Jednou větou a srozumitelně:

„Neurolingvistické programování je NÁVOD, jak ovládat mozek“

 NLP (neurolingvistické programování)

NLP je psychoterapeutická metoda, kterou lze ovlivnit a formovat náš mozek, tak abychom dosahovali lepších výsledků ve všech pěti nejdůležitějších oblastech svého života (zdraví, seberealizace, vztahy, finance, svoboda ducha a mysli). Zlepšuje komunikaci se sebou, s partnerem a ostatními. Díky NLP najde klient nejlepší řešení problémů a situací na základě vědomého a logického uvažování. Odhaluje vlastní potenciál.

NLP je:

 • O tom, jak pracovat se svým mozkem.
 • Dává nám návod na to, jak fungujeme (lidský operační systém).
 • Zaměřuje se na to, co děláme s informacemi, které získáme přes naše smysly. Jak si informace zobrazujeme a jakým způsobem s nimi v hlavě dále pracujeme. Tyto informace pak přeměňujeme do jazyka verbálního a neverbálního.
 • Může změnit naše neužitečné reakce.
 • NLP zjišťuje a studuje, jak někdo dělá věci, které jsou úspěšné, potom tyto schopnosti předá druhým, modeluje tím lidské chování.

„NEURO“ – odkazuje na náš mozek, smyslové orgány, jak přijímáme informace, jak je zpracováváme a jak myslíme

„LINGVISTIKA“ – je o studiu jazyka, jak jazyk používáme, jde o vnitřní řeč i o slova, která se objeví při nějakém podnětu

„PROGRAMOVÁNÍ“ – abychom dosáhly cíle, tvoříme postupy, se kterými dosáhneme výsledku. Vědomě i nevědomě plánujeme situaci, na základě jazykového zhodnocení, jak situaci vnímáme. Ukazuje nám kroky, které musíme zvolit k dosažení cíle.

Mozek zpracovává informace na základě našich 5. smyslů (zrak, sluch, chuť, dotek, čich).

NLP konzultace pomáhají ve všech oblastech života. Pomohou vám odkrýt podstatu vašich potíží, strachu, obav či dočasných neúspěchů tam, kde to právě nejvíce potřebujete, a pomohou vám nalézt řešení.

Nejčastější situace, které s klienty řešíme:

 • Negativní emocionální stavy – strach, vztek, smutek, vina, zranění, bezmoc, křivda, nenávist, nemilovanost.
 • Nízké sebevědomí – zaměřuji se s úspěchem na ženy, které si nevěří a nebo ztratily důvěru v sebe (např. na mateřské dovolené, ztrátou zaměstnání, rozchodem s přítelem…..)
 • Závislosti (kouření, přejídání, pití alkoholu, neovladatelné chutě na sladké, kousání nehtů…..)
 • Fóbie (např. agorafóbie, z létání,  ze zvířat a mnohé další….)
 • Omezující rozhodnutí a negativní programy, které klienta omezují v životě.
 • Prokrastinaci, což je výrazná a chronická tendence odkládat plnění povinností a úkolů (zejména těch nepříjemných) na pozdější dobu.
 • Chybějící motivaci.
 • Nespokojenost se sebou.
 • Konflikty s lidmi, vztahové problémy (s rodiči, partnerem, dětmi…).
 • Partnerské a rodinné vztahy.
 • Problémy s dětmi v období puberty.
 • Potřeba cítit se v některých životních situacích jinak (např. tréma před prezentací, zkouškou…).